Mẫu hợp đồng phun thuốc khử trùng

Để giúp quý khách hàng đặt trọn niềm tin vào dịch vụ khử trùng chung cư, nhà ở hoặc trường học,…. Công ty đã quyết định, khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đại diện phía công ty tapvuvesinh.com và khách hàng sẽ cùng nhau bàn bạc và kí kết mẫu hợp đồng phun thuốc khử trùng. Sau đây, quý khách hàng hãy cùng xem qua mẫu hợp đồng nhé.

Xem thêm bài viết: Buồng khử khuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

MẪU HỢP ĐỒNG PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG 

Số:……./HĐDVPL TTN

  • Căn cứ vào Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 28 tháng 6 năm 2017;
  • Căn cứ vào Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 24  tháng 1  năm 2015;
  • Căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ và khả năng của 2 bên

Bên A: Công ty tapvuvesinh.com

Địa chỉ:……………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax………….

Số ĐKKD: …………………………….Cấp ngày……../……../…….

Mã số thuế: ………………

Chức vụ: …………………….

Bên B: Khách hàng cần phun thuốc khử khuẩn

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại: ……………….. Fax…………..

Số ĐKKD: …………………………….Cấp ngày……../……../…….

Đại diện: ……………………….

Chức vụ : ………………………………

Bên A và bên B sẽ bàn bạc và thống nhất các nội dung:

Điều 1. Nội dung của mẫu hợp đồng phun thuốc khử trùng

Hàng tháng Bên A sẽ sang phun thuốc khử trùng cho bên B theo thời gian mà bên B đã yêu cầu.

Điều 2. Mô tả công việc

Bước 1: Chuẩn bị 

  • Dọn dẹp các đồ đạc cần thiết ra khỏi khu vực cần phun khử trùng
  • Pha dung dịch với tỷ lệ đúng theo tiêu chuẩn và phù hợp với không gian cần khử trùng.

Bước 2: Tiến hành phun khử khuẩn

  • Phun dung dịch thuốc ra đều toàn bộ các bề mặt sàn, không gian khu vực khử trùng và những điểm tập trung nhiều vi khuẩn/virus nhất.

Bước 3: Hoàn thành

  • Sau khi phun thuốc xong: Giữ nguyên phòng từ 1 – 2 tiếng để cho thuốc hết tác dụng và bớt mùi thì trở lại bình thường.

Điều 3. Phạm vi phun thuốc khử trùng

Phạm vi sẽ theo đúng như bên B yêu cầu

Điều 4. Các loại dịch vụ phun thuốc khử trùng

Dịch vụ phun thuốc khử trùng 

Điều 5. Tiêu chuẩn các loại thuốc được dùng

Toàn bộ các loại hóa chất sẽ được tapvuvesinh.com kiểm tra rõ nguồn gốc và liều lượng. Và phải có chứng nhận của Bộ Y Tế, MSDS.

Điều 6. Thời gian thực hiện

Hàng tháng Bên A sẽ sang bên B phun thuốc khử trùng theo đúng số lần mà bên B yêu cầu trong hợp đồng

Điều 7. Giá trị hợp đồng

Bên B sẽ phải thanh toán theo hợp đồng

Hình thức thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Phương thức thanh toán: 1 lần.

Nếu không thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận mà không có lý do chính đáng. Bên B sẽ phải thanh toán phí dịch vụ hàng tháng cộng với phí chậm trả được tính toán bằng cách áp dụng lãi suất hàng năm của ngân hàng là 15%.

Điều 8. Trách nhiệm của hai bên.

A- Trách nhiệm Bên A

Đảm bảo kỹ thuật và an toàn khi phun thuốc khử trùng theo đúng hợp đồng cho bên B.

B-Trách nhiệm Bên B

Tạo điều kiện để nhân viên kỹ thuật tiến hành phun khử khuẩn.

Thanh toán theo đúng điều 7 của hợp đồng.

Điều 9. Phạt vi phạm

Khi bên công ty tapvuvesinh.com làm hư hại, hỏng hóc đồ của bên B khách hàng thì sẽ phải đền lại đồ đã làm hỏng. Phải nộp phạt cho bên B số tiền…. để đền bù.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Khi bên A không đảm bảo được yêu cầu công việc hoặc có thay đổi khác thì phải báo lại cho bên B trước 7 ngày làm việc.

Điều 11. Cam kết 

Nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng mà luật định, không thể thực hiện được như thỏa thuận thì hai bên không cần phải bồi thường cho nhau. Nhưng 2 bên phải tìm ra phương pháp để khắc phục hậu quả.

Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng hiệu lực từ ngày ký và được làm thành …. bản. Giá trị pháp lý sẽ như nhau. Bên A giữ …bản. Bên B giữ … bản. 

Ký tên AKý tên B

Viết một bình luận