Hợp đồng lao động chuẩn 2021 – Những điều cần lưu ý khi viết hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, nhiều điểm thay đổi trong Bộ luật Lao động 2019 bắt đầu được thi hành. Vì vậy, trước khi ký kết hợp đồng lao động doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý những điểm dưới đây. Hãy cùng tapvuvesinh.com tìm hiểu về hợp đồng lao động và các mẫu hợp đồng lao động mới nhất. 

Hợp đồng lao động chuẩn 2021
Hợp đòng lao động chuẩn 2021

Thay đổi về hình thức hợp đồng lao động?

Theo điểm a,b, khoản 1, Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động chỉ tồn tại dưới 2 hình thức: 

Thứ nhất: Hợp đồng không xác định thời hạn 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có nghĩa là hai bên ký kết không giao kết thời gian, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Thứ hai: Hợp đồng xác định thời hạn

Hợp đồng lao động xác định thời hạn có nghĩa là hai bên ký kết xác định thời hạn nghĩa là hai bên ký kết xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng nhưng không quá 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Như vậy, sẽ không còn hình thức hợp đồng thời vụ. Bản chất của công việc thời vụ là có thời hạn, nên đối với công việc thời vụ cũng sẽ áp dụng quy định, mẫu hợp đồng xác định thời hạn được quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Nội dung cơ bản cần có trong hợp đồng lao động

Nội dung cơ bản của Hợp đồng lao động
Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động 2021

1. Thông tin, họ tên, địa chỉ của người sử dụng lao động

2. Thông tin, họ tên, địa chỉ của người lao động

3. Thời hạn của hợp đồng

4. Mức lương 

5. Chế độ nâng bậc, nâng lương

6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

7. Các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Và một số nội dung khác xem thêm tại: Chương II Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất 2021

Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn và xác định thời hạn

Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn 

Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn
Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn 2021

Mẫu hợp đồng xác định thời hạn 

Hợp đồng thử việc
Mẫu hợp đồng thử việc 2021

Mẫu hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc
Mẫu hợp đồng thử việc 2021
Điều khoản của hợp đồng thử việc
Điều khoản của hợp đồng thử việc 2021

Lưu ý:

  • Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng
  • Không áp dụng thời gian thử việc quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Hướng dẫn viết hợp đồng lao động

Hướng dẫn viết hợp đồng lao động
Hướng dẫn viết hợp đồng lao động

1. Loại hợp đồng : Hợp đồng xác định thời hạn, Hợp đồng không xác định thời hạn; Hợp đồng thử việc

2. Thời hạn hợp đồng: Đối với hợp đồng xác định thời hạn thì ghi thời hạn hợp đồng; Hợp đồng thử việc thì ghi thời gian thử việc

3. Địa điểm làm việc: Ghi cụ thể địa chỉ số nhà, đường phố, quận huyện, tỉnh thành phố, trụ sở hay chi nhánh nơi làm việc

4. Bộ phận công tác: Ghi rõ phòng ban, bộ phận làm việc trực tiếp

5. Chức danh: Ghi cụ thể trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên, nhân viên, tạp vụ,…

6. Ghi rõ họ tên, chức vụ của  hay bộ phận quản lý trực tiếp của người lao động.

7. Theo quy định của Bộ luật lao động 2019:

– Đối với người lao động bình thường thời giờ làm việc không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;

– Đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại hay nguy hiểm thì giờ làm việc không quá 6 giờ/ngày

8. Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019:

– Tiền lương: Gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. 

9. Nghỉ hàng tuần: Tùy theo chế độ làm việc của người lao động mà bố trí thời gian nghỉ hàng tuần phù hợp:

– Người lao động làm việc theo ca thời gian được nghỉ ngơi trước khi chuyển sang ca làm việc khác là 12 giờ

– Người lao động mỗi tuần được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục; Trường hợp đặc biệt không thể nghỉ hằng tuần thì phải được nghỉ bình quân ít nhất 04 ngày/tháng;

– Người lao động có thể nghỉ vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải phù hợp với nội quy lao động của công ty 

10. Chế độ bảo hiểm theo pháp luật hiện hành: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động..và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật

11. Chế độ phúc lợi: tiền xăng xe, điện thoại, nhà ở, thăm hỏi hiếu, hỉ, tham quan, du lịch, sinh nhật,…

12. Cam kết bảo mật thông tin: 

– Không cung cấp hoặc làm việc cho bất cứ đối thủ cạnh tranh nào của công ty (kể cả công ty con hay chi nhánh của đối thủ cạnh tranh)

– Cam kết không lạm dụng hoặc tiết lộ cho bất cứ cá nhân hay nhóm người nào thông tin bí mật hoặc bí mật kinh doanh, công nghệ của công ty.

Tham khảo: LuatVietNam

Thông tin liên hệ

CÔNG TY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ TẠP VỤ VỆ SINH 

Web: tapvuvesinh.com 

Hotline: 033.6065.168

Viết một bình luận